Munkatársat keresünk

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

                       

pályázatot hirdet

óvodai és iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:

határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

                       

Foglalkoztatás jellege:

teljes munkaidő

A munkavégzés helye:

Pest megye, Szentendre járás kijelölt köznevelési intézményei

A munkakörbe tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:

A gyermekek védelméről és a gyámügyi igazgatásról szóló 1997. évi XXXI. törvény, és a személyes gondoskodást nyújtó gyermekjóléti, gyermekvédelmi intézmények, valamint személyek szakmai feladatairól és működésük feltételeiről szóló 15/1998. NM. rendelet vonatkozó részei alapján óvodai és iskolai szociális segítői feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:

Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

                       

Pályázati feltételek:

A 15/1998. NM. rendelet 2. sz. mellékletének II. Részében megjelöltek szerinti képesítési előírások.

Jó kommunikációs, konfliktuskezelő, stressztűrő képesség, önálló munkavégzés, pontosság. Legalább 1-3 év szakmai tapasztalat. Felhasználói szintű számítógépes ismeretek.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

Szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz,

A munkakör betölthetőségének időpontja:

A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.

A pályázat benyújtásának határideje: 2020. december 15.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Istenes Mónika nyújt, a 0620/364-0837 -os telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

Elektronikus úton Istenes Mónika részére az istenesmonika@dunakanyari.hu e-mail címen, vagy postai úton az intézmény címére 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának tényét és tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük. A pályázat érvénytelen, ha a pályázó: nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, nem csatolta az előírt dokumentumokat, a pályázatot a határidő letelte után nyújtotta be. Kiértesítésre csak azok kerülnek, akiknek a pályázata pozitív elbírálásban részesült, majd a kiválasztott pályázók személyes meghallgatására kerül sor. Ezt követően döntünk a kiválasztott jelentkezőkről.

A pályázat elbírálásának határideje: 2020. december 31.

 

kezek

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Telefon: +36 (26) 400 172, +36 (26) 312 605

Adatkezelési tájékoztató

Scroll Up