Munkatársat keresünk

Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény

a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 20/A. § alapján

pályázatot hirdet

óvodai és iskolai szociális segítő
munkakör betöltésére.

A közalkalmazotti jogviszony időtartama:
határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony.

Foglalkoztatás jellege:
teljes munkaidő.
A munkavégzés helye:
Pest megye, 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.
A munkakörbe tartozó lényeges feladatok:
óvodai és iskolai szociális segítő tevékenység.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a Közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:
– főiskola, 15/1998 NM rendelet 2. melléklete szerinti képesítési előírás,
– család- és gyermekjóléti szolgálatnál, központnál szerzett tapasztalat – 1 év alatti szakmai tapasztalat,
– felhasználói szintű MS Office (irodai alkalmazások),
– büntetlen előélet, cselekvőképesség, az 1997. évi XXXI. tv. (Gyvt.) 15. § (8) bekezdésében foglalt kizáró ok a pályázó személye esetében nem merül fel.
A pályázat elbírálásánál előnyt jelent:
– család- és gyermekjóléti szolgálatnál, központnál szerzett tapasztalat,
– helyismeret,
– saját személygépkocsi.

Elvárt kompetenciák:
önálló munkavégzés, pontosság, megbízhatóság, jó kommunikációs készség, magas stressztűrő képesség, jó konfliktuskezelő képesség.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

szakmai végzettséget igazoló dokumentumok másolata, szakmai önéletrajz.

A munkakör betölthetőségének időpontja:
A munkakör a pályázatok elbírálását követően azonnal betölthető.
A pályázat benyújtásának határideje: 2019. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Istenes Mónika nyújt, a +36/20/364-0837 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:
– postai úton, a pályázatnak a Dunakanyari Család-és Gyermekjóléti Intézmény címére történő megküldésével (2000 Szentendre, Szentlászlói út 89.),
– elektronikus úton Istenes Mónika részére az szteovodaiskola@gmail.com e-mail címen keresztül.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázat benyújtásának tényét és tartalmát az adatvédelmi előírásoknak megfelelően kezeljük.
A pályázat érvénytelen, ha a pályázó nem felel meg a pályázati kiírásban szereplő feltételeknek, nem csatolta az előírt dokumentumokat, a pályázatot a határidő letelte után nyújtotta be. Kiértesítésre csak azok kerülnek, akiknek a pályázata pozitív elbírálásban részesült, majd a kiválasztottak személyes meghallgatására kerül sor. Ezt követően döntünk a kiválasztott jelentkezőkről

A pályázat elbírálásának határideje: 2019. augusztus 20.

kezek

Dunakanyari Család- és Gyermekjóléti Intézmény

Cím: 2000 Szentendre, Szentlászlói út 89. Telefon: +36 (26) 400 172, +36 (26) 312 605

Scroll Up